Zmiana rozmiaru tekstu:

Decyzją z dnia 7 grudnia 2012 r. Dyrektor Narodowego Centrum Nauki przyznał Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach środki finansowe (tzw. „grant”) na realizację projektu „Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska” w kwocie 433 750,00 zł.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Aleksander Lipiński zaś w skład zespołu wchodzą ponadto:

  • prof. dr hab. Ryszard Mikosz,
  • dr hab. Grzegorz Dobrowolski,
  • dr Gabriel Radecki.

Środki powyższe zostały przyznane w ramach konkursu OPUS 3 i jest to najwyższa kwota dofinansowania projektu badawczego tej edycji w ramach panelu nauk humanistycznych HS5.