• Wirtualny dzień otwarty
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2020.05.15-rektor.jpg
 • Powołanie Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy
 • spam
 • 06.05.20 Rekrutacja
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • 2020.05.31-oplaty
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2020.05.28-uodo
 • 2020.06.30-Erasmus
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • 2020.05.10-szkola-chinska

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty

  Prawniku! Ucz się chińskiego !

 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

W dniu 4 lutego 2014 roku Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, na podstawie rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów, podjął ostateczną uchwałę dotyczącą przyznania środków finansowych dla działania Rozwój Polskich Uczelni. Spośród 139 ubiegających się o dofinansowanie projektów, Zarząd Fundacji zdecydował się na dofinansowanie zaledwie 20. Wśród nich znalazł się także projekt Uniwersytetu Śląskiego "Nowa jakość edukacji - Bezpieczeństwo Wewnętrzne" przygotowany przez dr Martę Margiel oraz dr Roberta Netczuka.

            Przygotowany przez przedstawicieli WPiA UŚ projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę merytoryczną, przeprowadzoną w oparciu o dwie opinie niezależnych ekspertów. Łącznie projekt uzyskał 89,5 pkt. na 100 możliwych.  Kwota zatwierdzona do dofinansowania wynosi 136 291,50 EUR.

            Założeniem projektu jest wzbogacenie oferty dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja w zakresie specjalności Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Oferta dydaktyczna specjalności Bezpieczeństwo Wewnętrzne, skierowana jest do osób zainteresowanych zatrudnieniem w służbach policyjnych. W tym celu do programu studiów wprowadzono szereg przedmiotów specjalistycznych, umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawnych uwarunkowań zapewniania bezpieczeństwa w poszczególnych obszarach życia społecznego (kryminalne, komunikacyjne, przyrodnicze) oraz praktycznych umiejętności przeprowadzania kontroli ich przestrzegania. Innowacyjnym rozwiązaniem, przewidzianym w ramach projektu jest uzupełnienie oferty studiów o dodatkową możliwość zdobycia umiejętności przydatnych podczas wykonywania funkcji policyjnych (kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs języka migowego dla służb administracji) oraz odbycie specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu wybranych aspektów zarządzania bezpieczeństwem (m,in. kontrola ruchu osobowego, warsztaty sabotażowe, przetrwanie sytuacji kryzysowej) oraz sportów i specjalności obronnych (kurs survivalu, kurs strzelectwa sportowego). Ponadto projekt przewiduje także zorganizowanie dwóch konferencji naukowych oraz czterech opracowań monograficznych przedmiotowo związanych z programem studiów.

            Dzięki zdobyciu dodatkowych umiejętności absolwent kierunku administracja specjalność bezpieczeństwo wewnętrzne uzyska możliwość zdobycia dodatkowych punktów podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby w formacjach mundurowych.