Zmiana rozmiaru tekstu:

Dr. hab Tomasz Pietrzykowski otrzymał z Narodowego Centrum Nauki indywidualny grant na kwotę 186 tysięcy zł. na projekt "Ludzkie, niezbyt ludzkie", poświęcony podmiotowości prawnej w świetle wyzwań współczesnej nauki i technologii. Serdecznie gratulujemy.