Zmiana rozmiaru tekstu:

Pan Michał Kotalczyk został wyróżniony II nagrodą za najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych napisaną w 2012 r.  Rywalizował on z 54 osobami z całej Polski. Nagrodzona praca dotyczyła wolności religii w szkole na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Sztrasburgu. Jak podkreślił, wręczając nagrody Minister Spraw Zagranicznych, „kiedyś uważano, że dyplomacja, polityka zagraniczna to wiedza tajemna. Państwo udowadniacie, że przy odpowiedniej determinacji, ciężkiej pracy można tę wiedzę posiąść”.

Nagrodzona praca została przygotowana pod kierunkiem Prof. dr hab. Genowefy Grabowskiej.

Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.