Zmiana rozmiaru tekstu:

Rzecznik Praw Dziecka przyznał mgr Monice Czekaj, absolwentce naszego Wydziału, nagrodę za najlepszą pracę magisterską w roku 2012. Praca zatytułowana jest: Odpowiedzialność cywilna związana z poczęciem i urodzeniem dziecka, w związku ze stosowaniem procedur medycznych.

Wręczenie tej nagrody odbędzie się w obecności Promotora dnia 17 lipca br. w Warszawie, w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.