Zmiana rozmiaru tekstu:

Maciej Szpunar, profesor z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego, został rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości w
Luksemburgu. Trybunał Sprawiedliwości to najważniejszy organ
sądowniczy Unii Europejskiej. Jak podało Polskie Radio, profesor
Szpunar przeszedł pomyślnie przesłuchanie przed specjalną komisją,
która obradowała w Brukseli. W ten sposób Polska została kolejnym dużym
państwem Unii Europejskiej, które ma swojego rzecznika - po Francji,
Niemczech, Wlk. Brytanii, Włoszech i Hiszpanii. Objęcie tego
stanowiska to ogromny prestiż oraz wpływ na orzeczenia dotyczące
łamania unijnego prawa przez kraje członkowskie. Z zasady rzecznicy
tacy - choć pochodzą z konkretnych krajów - są bezstronni i mają na
uwadze dobro wspólnoty. Jak przypomina serwis Polskiego Radia,
obietnicę przyznania miejsca w Trybunale Sprawiedliwości złożono
Polsce już w 2007 roku w Traktacie Lizbońskim.

Później okazało się, że potrzeba jeszcze wielu zabiegów
dyplomatycznych, by Polaka zaproszono do składu.

Dziś wydaje się, że sprawa jest przesądzona. Przesłuchanie zakończyło
się pomyślnie. Jest jeszcze przed ostateczną decyzją krajów
członkowskich, ale nikt już nie spodziewa się problemów.

Kim jest Maciej Szpunar? W środowisku prawniczym to guru od dawna, w
naukowym także, natomiast szersza publiczność poznała go, gdy w
rządzie Donalda Tuska został wiceministrem dyplomacji. Stało się to
naturalnie po tym, jak w struktury MSZ włączono Urząd Komitetu ds.
Integracji Europejskiej, gdzie pracował od 2008 roku.

Szpunar urodził się w Krakowie, jednak już na studiach związany był
silnie z Katowicami, z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego. Od 1996 roku pracuje w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa
Prywatnego Międzynarodowego. W 2009 r. uzyskał stopień doktora
habilitowanego nauk prawnych (prawo europejskie i prawo prywatne
międzynarodowe). Przez lata wykładał na wielu także zagranicznych
uczelniach, uznanie zdobywał również jako adwokat.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych charakteryzuje Szpunara także w ten
sposób: "Brał udział w międzynarodowych zespołach badawczych, między
innymi w "Acquis Group on the Existing EC Private Law". Jest członkiem
Rady Konsultacyjnej Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze oraz
członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego".
Profesor w niezwyczajnym stopniu interesuje się historią. W wolnym
czasie uprawia sport. Obok narciarstwa i siatkówki pochłonęło go
żeglarstwo. Ma stopień sternika jachtowego. Zna biegle angielski i
francuski.