Zmiana rozmiaru tekstu:

Pierwsze miejsce Ogólnopolskiego finału Konkursu Mistrzowie Mediacji 2014 r zajęła drużyna z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w składzie:
Pani Anna Bicz, Pani Magdalena Ditmer i Pan Adam Bendkowski.

Dzisiaj (6 marca 2014 r.) w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości odbył się uroczysty finał Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji 2014.

Wszystkim finalistom Konkursu nagrody książkowe wręczył osobiście Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn.

Pierwsze miejsce Ogólnopolskiego finału Konkursu Mistrzowie Mediacji 2014 r zajęła drużyna z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w składzie:
Pani Anna Bicz, Pani Magdalena Ditmer i Pan Adam Bendkowski.

Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji, który został objęty patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Izby Radców Prawnych, ma na celu propagowanie mediacji jako bardziej efektywnego niż postępowanie sądowe sposobu rozwiązywania sporów.

Mediacja, jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu oraz prowadzi do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości. Świadomi tego, iż powodzenie mediacji jest uzależnione od umiejętności oraz profesjonalizmu mediatora, Organizatorzy przyjęli praktyczną formułę Konkursu.
W czasie finału trzy najlepsze drużyny przedstawiły symulacje postępowania mediacyjnego. Zostały one wyłonione w pierwszym, pisemnym etapie Konkursu, w którym wszystkie zgłaszające się drużyny miały za zadanie opracować scenariusze mediacji spraw z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego (na podstawie jednego z 5 stanów faktycznych podanych przez Organizatorów).

Organizatorami Konkursu są Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, oraz kancelarie K&L Gates Jamka sp. k. i MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy.