Zmiana rozmiaru tekstu:

Decyzją Jury konkursu na najlepszą pracę związaną z ochroną własności intelektualnej absolwentki WPiA uzyskały:

- Katarzyna Ślęzak - nagrodę Polskiej Izby Rzeczników Patentowych za pracę magisterską "Zastosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej",

- Żaneta Lerche - wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską "Zdolność odróżniająca niekonwencjonalnych znaków towarowych na tle prawa wspólnotowego i krajowego.

Serdecznie gratulujemy!