Zmiana rozmiaru tekstu:

Decyzją  Jury Konkursowego  Pan mgr  Sławomir Piekarczyk doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa odbywający studia w systemie zaocznym otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie Polish Law Review na artykuł naukowy dotyczący zagadnienia Trybunał Konstytucyjny w Polsce Anno Domini 2016, za artykuł  "Kryzys konstytucyjny w Polsce jako negatywny wzorzec idei sądownictwa konstytucyjnego w ujęciu Hansa Kelsena". Opiekunem naukowym mgra Sławomira Piekarczyka jest dr hab. Sławomir Tkacz.

Serdecznie gratulujemy.