• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Decyzją  Jury Konkursowego  Pan mgr  Sławomir Piekarczyk doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa odbywający studia w systemie zaocznym otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie Polish Law Review na artykuł naukowy dotyczący zagadnienia Trybunał Konstytucyjny w Polsce Anno Domini 2016, za artykuł  "Kryzys konstytucyjny w Polsce jako negatywny wzorzec idei sądownictwa konstytucyjnego w ujęciu Hansa Kelsena". Opiekunem naukowym mgra Sławomira Piekarczyka jest dr hab. Sławomir Tkacz.

Serdecznie gratulujemy.