Zmiana rozmiaru tekstu:

Decyzją Jury XVII Edycji Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska na pracę roku z dziedziny kryminalistyki praca autorstwa Agnieszki Szwedy pt. „Deformacja pisma ręcznego w piśmie starczym” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Widły oraz praca autorstwa Anny Czupryny pt. „Wpływ świadomego zakłócania przez osobę badaną zapisu w testach CIT na efektywność nadania poligraficznego” napisana pod kierunkiem dr hab. Marka Leśniaka zostały wyróżnione nagrodami Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w kategorii: prace magisterskie.