Zmiana rozmiaru tekstu:

Reprezentacja naszego Wydziału w składzie: Pani Klaudia Raczek i Pan Ireneusz Janas – studenci pierwszego roku na kierunku prawo, zajęła trzecie miejsce w tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznoprawnej, która odbyła się 30 maja na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tradycja Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznoprawnej, której inicjatorem był wybitny historyk prawa Michał Sczaniecki, trwa od lat siedemdziesiątych, promując wśród studentów prawa wiedzę historycznoprawną.