Zmiana rozmiaru tekstu:

W XIII-tej edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie, organizowanego przez Redakcję miesięcznika „Samorząd Terytorialny” w kategorii prac magisterskich I nagrodę otrzymała Pani mgr Katarzyna Darowska za pracę magisterską za pracę pt. „Prawne problemy wykorzystywania modelu chmury w procesie informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego” napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Bogdana Dolnickiego.

Serdecznie gratulujemy.