Zmiana rozmiaru tekstu:

W grudniu 2015 r. mgr Małgorzata Pohl otrzymała prestiżowe międzynarodowe stypendium na odbycie stażu naukowego w Międzynarodowym Instytucie Unifikacji Prawa Prywatnego Międzynarodowego (UNIDROIT) z siedzibą w Rzymie. Stypendium ufundowała powyższa Instytucja.