Zmiana rozmiaru tekstu:

Pani Anna Niedbała, doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego otrzymała prestiżowe stypendium przyznawane przez  Spanish Association of Professors of International Law and International Relations (AEPDIRI). Dzięki temu będzie mogła w dniu 17 marca br. wygłosić referat na międzynarodowej konferencji „The European Union in the International Society and its Contribution to International Dispute Settlement Systems”.

Mgr Anna Niedbała rozprawę doktorską przygotowuje pod kierunkiem dr hab. Jacka Barcika.

Gratulujemy!