Zmiana rozmiaru tekstu:

Pan mgr Konrad Graczyk, doktorant w Katedrze Historii Prawa, otrzymał III nagrodę w V edycji ogólnopolskiego konkursu Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Praca magisterska Sprawa majora Jerzego Sosnowskiego w świetle niemieckich i polskich akt procesowych została napisana w 2015 r. pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Mariana Mikołajczyka. W pracy przedstawiono losy i działalność Jerzego Sosnowskiego, oficera polskiego wywiadu wojskowego, kierownika placówki wywiadowczej w Berlinie o kryptonimie "In.3" w latach 1926-1934 ze szczególnym uwzględnieniem procesu karnego przed niemieckim Trybunałem Ludowym (1934-1935) oraz procesu karnego przed Wojskowym Sądem Okręgowym w Warszawie (1938-1939).