Zmiana rozmiaru tekstu:

Medal Komisji Edukacji Narodowej został z początkiem roku akademickiego 2015/16 nadany dr hab. Magdalenie Habdas przez Ministra Edukacji Narodowej – J. Kluzik-Rostkowską. Medal ten nadawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, m. in. nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania oraz osobom, które swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania (zob. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia).