Zmiana rozmiaru tekstu:

Monika Jagielska została zaproszona do uczestnictwa w Kapitule Konkursowej na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą ochronie konsumentów powoływanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów spośród osób wyróżniających się wiedzą teoretyczną i doświadczeniem w zakresie ochrony konsumentów.