• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Celem konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”, nad którym patronat objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, było wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego lidera umiędzynarodowienia, który poprzez swoje działania w znaczącym stopniu przyczynił się do umiędzynarodowienia UŚ oraz promocji uczelni w wymiarze międzynarodowym.


Liderem umiędzynarodowienia UŚ mógł zostać nauczyciel akademicki, który w szczególności:

 • swoimi działaniami przyczynił się do wzrostu mobilności studentów (wyjazdy za granicę studentów UŚ oraz przyjazdy na UŚ studentów z zagranicy na studia częściowe i pełne);
 • swoimi działaniami przyczynił się do wzrostu mobilności nauczycieli akademickich (wyjazdy i przyjazdy z zagranicy w celach dydaktycznych, badawczych, szkoleniowych);
 • uczestniczył w międzynarodowej współpracy edukacyjnej (opracowywanie wspólnych programów studiów, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk).


Wyboru kandydatów nominowanych do tytułu dokonuje Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą, następnie przedstawia kandydatury JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego. Konkurs został przeprowadzany w dwóch kategoriach: samodzielny pracownik naukowy oraz młodszy pracownik naukowy. W pierwszej kategorii zwyciężyła prof. dr hab. Jolanta Tambor – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim. W drugiej kategorii wygrała dr Cecylia Tatoj z Zakładu Hispanistyki.

Kolejne miejsca zajęli:


Wyróżnienia zostały przyznane następującym pracownikom:

 • w kategorii samodzielny pracownik naukowy: prof. dr. hab. Januszowi Gluzie – za koordynację prestiżowych, naukowych projektów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii; dr hab. prof. UŚ Ewie Rott-Pietrzyk – za znaczący wkład w umiędzynarodowienie działalności dydaktycznej i naukowej Wydziału Prawa i Administracji; dr hab. Eugenii Smyrnovej-Trybulskiej – za koordynację prestiżowych, naukowych projektów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji;
   
 • w kategorii młodszy pracownik naukowy: dr Annie Bajorek – za rozwijanie intensywnej, międzynarodowej współpracy studenckiej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii; dr. Jakubowi Morawcowi – za zainicjowanie i rozwijanie na Uniwersytecie Śląskim mobilności w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego; dr. Andrzejowi Rabsztynowi – za wyniki w zakresie wymian studentów i pracowników w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki; mgr. Grzegorzowi Niemczukowi – za wyjątkowe międzynarodowe osiągnięcia artystyczne i promocję marki Uniwersytetu Śląskiego na świecie.