Zmiana rozmiaru tekstu:

Pani mgr Joanna Puchała, obecnie doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego zdobyła III nagrodę w prestiżowym konkursie na najlepszą pracę magisterską z procedury cywilnej organizowanym przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych i czasopismo Polski Proces Cywilny. Praca magisterska dotycząca międzynarodowej zawisłości sprawy została napisana w 2014 r. pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Andrzeja Torbusa.