Zmiana rozmiaru tekstu:

Dr hab. Jacek Barcik, prof. UŚ został powołany  przez Marszałka Senatu w skład  Zespołu Doradców do spraw kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu X Kadencji. Zespół złożony jest z piętnastu profesorów prawa z polskich ośrodków akademickich. Jego celem jest poprawa standardów legislacji poprzez ocenę zgodności z Konstytucją RP i prawem UE projektów aktów prawnych wpływajacych do Senatu RP i przedkładanie w tym zakresie sugestii Marszałkowi Senatu.