Zmiana rozmiaru tekstu:

Projekt Wydziału Prawa i Administracji UŚ dofinansowany z funduszy norweskich.

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedyną instytucją, która otrzymała dwa granty w ramach konkursu w Programie Edukacja z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednym z nich jest projekt „Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych”. Projekt dotyczy usprawnienia systemu realizacji studenckich praktyk zawodowych na kierunkach praktycznych w Uniwersytecie Śląskim.

Projekt będzie realizowany wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji,  Wydział Humanistyczny  oraz Śląskie Towarzystwo Marketingowe i  norweską firmę StreitSagt AS.

W prace nad przygotowaniem wniosku zaangażowani byli:

dr hab. Piotr Pinior prof. UŚ oraz dr hab. Sławomir Tkacz prof. UŚ. oraz

dr Marta Margiel sprawująca opiekę merytoryczną nad całą procedurą aplikacyjną.

W ramach działań projektowych powstaną trzy komplementarne rezultaty: wytyczne dotyczące problemów formalnych  związanych z realizacją praktyk;  e-publikacja „Kodeks dobrych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Opinie, inspiracje, egzemplifikacje”, a także film prezentujący dobre wzorce studenckich praktyk zawodowych. W ramach projektu odbędzie się także Kongres interesariuszy Kodeksu dobrych praktyk zawodowych oraz konferencja z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Na realizację działań pozyskano ponad 92 000 euro.

Pełna lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie: https://education.org.pl/wp-content/uploads/2019/12/lista_dofinansowanie_k3.pdf

Link do logo:  https://images.app.goo.gl/dX7ciM8ASsfrdv726.