• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Z radością informujemy, że Konsorcjum składające się z 5 ośrodków naukowych, któremu przewodniczy Centre for European Constitutional Law w Atenach,

a które reprezentowane jest ze strony naszego Uniwersytetu przez zespół naukowy w składzie: 

Prof. Dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, dr hab.  Tomasz Pietrzykowski prof. UŚ

dr Małgorzata Lubelska-Sazanów (koordynator projektu ze strony UŚ),  mgr. Magdalena Stryja (Adwokat)  

 

wygrało prestiżowy konkurs międzynarodowy w ramach programu JUSTICE realizowanego przez Komisję Europejską oraz uzyskało finansowanie Komisji Europejskiej w wysokości:


 500.000 EURO

na wsparcie projektu dydaktycznego „TRAIL - Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law”.

W skład konsorcjum wchodzą następujące ośrodki naukowe: Centre for European Constitutional Law (koordynator projektu), Uniwersytet w Atenach, Uniwersytet w 

Talinnie, Uniwersytet Cypryjski, Uniwersytet Łotewski oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

Celem rozpisanego na okres 20 miesięcy Projektu, którego realizacja rozpocznie się 1 maja 2020 r. jest prowadzenie szkoleń z Europejskiego prawa handlowego i postępowania cywilnego dla przedstawicieli Izb: Adwokackich, Komorniczych i Notarialnych.

Szkolenia odbywać się będą w krajach, w których znajdują się ośrodki naukowe wchodzące w skład Konsorcjum (finansowanie przypadające na Polskę, reprezentowaną przez Uniwersytet Śląski wynosi 43.825,49 EURO), przy czym tłumaczone będą symultanicznie na język uczestników (w tym język polski). 

Celem przedsięwzięcia jest pokonywanie barier językowych w dostępie do wiedzy w zakresie Europejskiego prawa handlowego i postępowania cywilnego wśród jego praktyków. 

Projekt uzyskał wsparcie Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Notarialnej. Udział w projekcie zadeklarowali także członkowie Izby Komorniczej w Katowicach.