• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

W czasie pobytu delegacji Chinese Academy of Social Sciences (CASS), we wrześniu 2019 roku, dyrektor Instytutu Prawa CASS, prof. Chen Su, skierował zaproszenie na ręce pełnomocnika ds. umiędzynarodowienia, prof. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk, do udziału w obradach dotyczących projektu chińskiego kodeksu cywilnego. CASS jest nowym partnerem WPiA Uniwersytetu Śląskiego, w ramach czterostronnej umowy międzynarodowej łączącej CASS z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach;

[link do wydarzenia obejmującego wizytę delegacji CASS z września : https://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/galeria/13666-uniwersytet-slaski-wydzial-prawa-i-administracji-goscil-szescioosobowa-delegacje-chinskiej-akademii-nauk-spolecznych-chinese-academy-of-social-sciences-cass-najwiekszej-i-najwazniejszej-chinskiej-instytucji-naukowej-w-zakresie-filozofii-i-nauk-spolecznych-podjeta-przez-uniwersytet-slaski-wydzial-prawa-i-administracji ].

Korzystając z tego zaproszenia, w konferencji, która odbyła się 14 i 15 listopada 2019 roku, pt. Chinese Civil Code in the New Era (新时代的中国民法典) zorganizowanej w ramach The 9th Forum: International Symposium on Rule of Law (第九届中国社会科学论坛 (法治 2019年) udział ze strony WPiA UŚ wzięły prof. dr. hab. Ewa Rott-Pietrzyk i dr. Anna Lichosik. W wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele uniwersytetów z Chin, Europy oraz Kanady. Ideą konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia kodyfikacji prawa cywilnego i jej przenikania się z regulacjami prawa handlowego, prawa pracy i prawa publicznego. Doświadczenia dotyczące innych systemów prawnych były dla strony chińskiej istotne, z uwagi na trzeci, końcowy etap prac nad nowym chińskim kodeksem cywilnym, który ma zostać uchwalony w I połowie 2020 roku.

Program konferencji znajduje się tutaj.

Delegacja WPiA UŚ spotkała się przy tej okazji również z przedstawicielami innych ośrodków akademickich z Pekinu, z którymi Uniwersytet Śląski łączą umowy bilateralne, tj. z prof. Wan Meng’iem oraz z prof. Dong Yan’em reprezentującymi School of Law, Beijing Foreign Studies University (BFSU) oraz z prof. Mingzhe Zhu, reprezentującym Chinese University of Political Sciences and Law (CUPL).

Obecnie na studiach w BFSU przebywa troje studentów WPiA UŚ: Weronika Żebrowska (studentka V roku Prawa), Paweł Wowra (student V roku Prawa), Fryderyk Zoll (student IV roku Prawa), którzy także uczestniczyli w konferencji i spotkaniach z partnerami chińskimi. Nasi studenci studiują równocześnie język chiński i prawo chińskie osiągając w tym zakresie znaczne sukcesy, zdobywając uznanie chińskich profesorów. W semestrze letnim, kolejni studenci z WPiA UŚ wyjadą na studia na chińskich uniwersytetach, tj. Kuba Zwierzchowski (student IV roku Prawa) i Maciej Zuziak (student IV roku Prawa).

Więcej zdjęć z wydarzenia wkrótce w Galerii: https://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/galeria

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (Agenda of CASS Forum 2019.pdf)Agenda of CASS Forum 2019.pdf