Zmiana rozmiaru tekstu:

Z radością informujemy, że Pani dr Małgorzata Pohl-Michałek, pracownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ, została nagrodzona w V edycji ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego.

Spośród nadesłanych prac, nagrodzone zostały dwie prace ex aequo:

Pani dr Małgorzata Pohl-Michałek (WPiA UŚ), za pracę pt. „Party Autonomy in Light of 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

oraz

Pani dr Magdalena Deneka (UMSC), zapracę pt. „Uprawnienia ze współwłasności ułamkowej według Kodeksu cywilnego”.

Informacja o wyniku konkursu została ogłoszona przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu Prof. Adama Olejniczka podczas XII Zjazdu Katedr Prawa Handlowego w Katowicach.

Wręczenie nagród w V edycji ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską 1

Wręczenie nagród w V edycji ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską 2