• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Z radością informujemy, że Pani dr Małgorzata Pohl-Michałek, pracownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ, została nagrodzona w V edycji ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego.

Spośród nadesłanych prac, nagrodzone zostały dwie prace ex aequo:

Pani dr Małgorzata Pohl-Michałek (WPiA UŚ), za pracę pt. „Party Autonomy in Light of 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods

oraz

Pani dr Magdalena Deneka (UMSC), zapracę pt. „Uprawnienia ze współwłasności ułamkowej według Kodeksu cywilnego”.

Informacja o wyniku konkursu została ogłoszona przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu Prof. Adama Olejniczka podczas XII Zjazdu Katedr Prawa Handlowego w Katowicach.

Wręczenie nagród w V edycji ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską 1

Wręczenie nagród w V edycji ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską 2