• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

W dniu 25 września  2019 r. (środa ) na Wydziale Prawa i Administracji z inicjatywy Pani dr Agnieszki Ziółkowskiej (Pełnomocnika Dziekana WPiA ds. Współpracy z Liceami Ogólnokształcącymi ) we współpracy z Panem dr Grzegorzem Nancką (Pełnomocnikiem Dziekana WPiA ds. Koordynacji Kół Naukowych) odbył się Dzień Otwarty dla licealistów, którego hasłem przewodnim było Prawo a rzeczywistość. Tytułowa problematyka miała z jednej strony wskazywać na potencjalne możliwości pracy zawodowej związane z ukończeniem kierunku Prawo i uzyskaniem tytułu zawodowego prawnika, a z drugiej - miała pokazać jak prawo działa w praktyce. Dzień otwarty okazał się niebywałym sukcesem, gdyż w wydarzeniu uczestniczyło około 400 licealistów reprezentujących ponad 10 śląskich liceów. Wszyscy uczestnicy z wielkim zainteresowaniem i godną podziwu uwagą oraz skupieniem wysłuchali wystąpień prelegentów, aktywnie uczestniczyli w dyskusji, a także z wielkim zainteresowaniem obejrzeli specjalnie dla nich przygotowane projekcje filmów oraz prezentacje.

Władze wydziału w tym miejscu chciały złożyć serdeczne gratulacje dla komitetu organizacyjnego w składzie:

Pani dr Agnieszka Ziółkowska (Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy z Liceami),

Pan dr Grzegorz Nancka (Pełnomocnik Dziekana ds. Koordynacji Kół Naukowych Wydziału)

Pani mgr. Magdalena Stryja (Koordynator ds. Struktury Administracji WPiA UŚ, Rzecznik Wydziału).

Współpraca i działalność tego zespołu od lat owocuje doskonałymi inicjatywami, a każdy kolejny Dzień Otwarty przyciąga coraz większą liczbę uczniów i obfituje w tematy i atrakcję wychodzące naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi.

Podkreślenia wymaga również fakt, że wydarzenie udało się zrealizować z takim powodzeniem dzięki zaproszeniu do uczestnictwa znakomitych praktyków.

Sędzia, Profesor :

Pana dr hab. Krystiana Markiewicza prof. UŚ (SSO i Przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia),

Radca Prawny

Pana Grzegorza Chyckiego  (Radca prawny),

 

Adwokaci: Wspólne wystąpienie nt. „Adwokat nie jedno ma imię”

Pani Adw. Magdaleny Stryji (Rzecznik Wydziału Prawa i Administracji UŚ),

Pani Adw. Ewy Labochy - Pietras

Pana Adw. Pawła Matyji (Rzecznik Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach)

Przedstawiciel Świata Nauki:

Pani dr Katarzyny Sychty (starszy wykładowca w Katedrze Prawa Karnego Procesowego WPiA).

Po uroczystym otwarciu Dnia przez Panią Pełnomocnik i przywitaniu przybyłych nastąpiła premiera filmu promującego Wydział Prawa i Administracji wyprodukowanego na zlecenie Wydziału w reżyserii Pana Michała Dziąćko oraz Pani mgr Magdaleny Stryji, a następnie głos zabrali zaproszeni prelegenci. W czasie spotkania z praktykami (trwającego przeszło 2 h) licealiści mieli niepowtarzalną możliwość nie tylko poznania tajników wykonywania zawodu prawnika, ale także zadać im pytania. Obecni na auli otrzymali solidną porcję wiedzy na temat aktualnych problemów w pracy sędziego, perspektyw partycypacji społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości, realiów i trudności pracy radcy prawnego i adwokata oraz warunków wykonywania tych zawodu, a także istoty i funkcji prokuratora w postępowaniu sądowym.

W pierwszym panelu odbyła się także projekcja filmu "Archiwa Palestry - Adwokat dr Roman Hrabar" autorstwa Adw. Pawła Matyji. Film opowiada historię nieznanego adwokata z Katowic, którego życiorys mógłby stać się kanwą filmu fabularnego. Wspomnieć przy tym warto, że dr Roman Hrabar uratował 30.000 polskich dzieci uprowadzonych przez nazistów. Był przy tym pierwszą osobą na świecie, która zdemaskowała kulisy działania zbrodniczych organizacji porywających dzieci, takich jak np. nazistowski Lebensborn.

W drugiej części Dnia Otwartego licealiści mieli okazję uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych przez Koła Naukowe działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ich ideą, zgodnie z hasłem przewodnim wydarzenia, było pokazanie przybyłym na Wydział licealistom nie tylko teoretycznego, ale i praktycznego wymiaru wykonywania zawodu prawnika. Przygotowane warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród śląskich licealistów, a to ze względu na zaproponowaną ich problematykę. Dodatkowo świadczy o tym niespotykana dotąd na wydarzeniach tego typu ilość zgłoszeń, ale również zaangażowanie z jakim licealiści uczestniczyli w Wydarzeniu. Zadawane podczas warsztatów pytania pokazały ponadto olbrzymie zainteresowanie kierunkami studiów prowadzonymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki zajęciom młodzi ludzie mieli również szansę dowiedzieć o perspektywach naukowego rozwoju, jakie daje ukończenie studiów na naszym Wydziale. Zaprezentowane zostały również korzyści płynące z działalności w studenckich organizacjach naukowych. Warsztaty zostały przeprowadzone w tym roku przez: Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej („Jestem artystą. Jak łamane są moje prawa?”), Koło Naukowe Prawa Rodzinnego („Alimentacja w rodzinie”), ELSA Katowice (ELSA High School: Quizy prawne), Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego IUSTITIA („Zakazy dowodowe”), Koło Naukowe Prawa Pracy „Opus per laborem” („Tajniki umowy o pracę”), Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego („Prawo rzymskie a świat współczesny") oraz Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego IUS GENTIUM ("Dlaczego prawa człowieka są stale naruszane?"). Nie lada atrakcją były warsztaty „niespodzianka” przeprowadzone przez Koło Naukowe Kryminalistyki „Veritas”. Dzięki takiemu doborowi tematów warsztatów, prezentujących niezwykle szerokie spektrum zagadnień, organizatorom udało się dotrzeć do ogromnego grona odbiorców. Zajęcia pozwoliły pokazać licealistom zagadnienia nie tylko związane z tradycją prawa i jego dziedzictwem w czasach nam współczesnych, ale również zetknąć się z praktycznymi aspektami działalności prawnika. Pozwoliły pokazać najbardziej istotne problemy związane z prawem karnym, prawem autorskim, prawem międzynarodowym publicznym, czy wreszcie prawem pracy. Zaprezentowane podczas nich kazusy dały okazję do zastosowania w praktyce teorii przekazanej w toku zajęć. Szczególnie udane okazały się quizy prawne jako nowa, bardzo atrakcyjna dla licealistów forma warsztatów.

Dodatkowo podczas Wydarzenia licealiści mieli również okazję zadać pytania swoim starszym koleżankom i kolegom z Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji UŚ, który przybliżyli specyfikę życia studenckiego oraz przedstawili korzyści wynikające z wyboru studiów oferowanych na Wydziale Prawa i Administracji U.Ś. w Katowicach.

Każdy z przybyłych na tegoroczny Dzień Otwarty na WPiA otrzymał egzemplarz (AP)teczki prawa administracyjnego ( red. A.Gronkiewicz, A.Ziółkowska, M.Strożek - Kucharska) będącej rezultatem wspólnej pracy opiekunów Koła ( dr A.Gronkiewicz, dr A.Ziółkowska ) oraz członków Koła Prawa Administracyjnego działającego na Wydziale Prawa

Administracji U.S. od 2012 r. W (AP)teczce w przystępny sposób zostały przedstawione wybrane obowiązki i uprawnienia z zakresu prawa administracyjnego, które dodatkowo wzbogacono różnymi „ciekawostkami”. Opracowanie stanowi przydatną pomoc merytoryczną dla osób prowadzących zajęcia z zakresu prawa w szkołach średnich, ale także dla młodych ludzi poszukujących rzetelnej wiedzy prawnej.

Tegoroczny Dzień Otwarty został zorganizowany z ogromnym rozmachem, wierzymy, że zarówno informacje jak i wiedza uzyskane w czasie wystąpień praktyków oraz od członków Kół podczas warsztatów były dla licealistów interesujące i inspirujące. Wiara nasza poparta jest wszakże podziękowaniami za organizację i zaproszenie do wzięcia udziału w Wydarzeniu.

Do zobaczenia w przyszłym roku na VII Dniu z Prawem ( organizowanym tradycyjnie wiosną) oraz IV Dniu Otwartym .

Wszystkim prelegentom, przybyłym licealistom i współorganizatorom serdecznie dziękujemy za obecność, zaangażowanie i poświęcony czas.