• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

19 września 2019r. na Uniwersytecie Śląskim gościła sześcioosobowa delegacja Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (Chinese Academy of Social Sciences – CASS), największej i najważniejszej chińskiej instytucji naukowej w zakresie filozofii i nauk społecznych.

Z przedstawicielami CASS spotkały się władze Uniwersytetu Śląskiego, a następnie przedstawiciele Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W skład delegacji ze strony chińskiej wchodzili: profesor Chen Su (Dyrektor Instytutu Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych), Profesor Xie Zengyi (Instytut Prawa CASS; Koordynator ds. współpracy z zagranicą), profesor Zhao Lei (Instytut Prawa CASS), profesor nadzwyczajny Yang Yanchao (Instytut Prawa CASS), profesor nadzwyczajny Li Xia (Instytut Prawa CASS) oraz profesor nadzwyczajny Zhou Hui (Instytut Prawa CASS).

Na spotkaniu z władzami UŚ ze strony polskiej uczestniczyli: JM prof. UŚ dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk (pełnomocnik Dziekana WPiA ds. współpracy międzynarodowej), prof. UŚ dr hab. Rafał Blicharz (Dyrektor Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej), adw. Magdalena Stryja (Koordynator ds. Zarządzania i Struktury WPiA UŚ, Rzecznik prasowy WPiA), dr Agnieszka Tambor (Dyrektor Centrum Języka i Kultury Chińskiej), dr Małgorzata Pohl-Michałek (WPiA UŚ, Koordynator ds. doktorantów zagranicznych Szkoły Doktorskiej UŚ), Agata Wójcik (kierownik Działu Współpracy z Zagranicą), Joanna Laskowska (Kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych), Jakub Zwierzchowski oraz Maciej Zuziak (studenci WPiA UŚ, członkowie Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego UŚ).

Na spotkaniu z przedstawicielami WPiA UŚ ze strony Wydziału uczestniczyli: prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk (pełnomocnik Dziekana WPiA ds. współpracy międzynarodowej ), prof. UŚ dr hab. Rafał Blicharz (Dyrektor Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej), prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk (Kierownik Katedry  Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego; Prezes Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego "Facultas Iuridica") adw. Magdalena Stryja (Rzecznik Wydziału oraz Koordynator ds. organizacji administracji Wydziału Prawa i Administracji UŚ), dr Małgorzata Pohl-Michałek (WPiA UŚ, Koordynator ds. doktorantów zagranicznych Szkoły Doktorskiej UŚ), dr Małgorzata Lubelska – Sazanów, LLM; Jakub Zwierzchowski oraz Maciej Zuziak (studenci WPiA UŚ, członkowie Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego UŚ).

W trakcie wizyty został przekazany władzom Uniwersytetu Śląskiego aneks zawierający przystąpienie Uniwersytetu Śląskiego do wielostronnej umowy wiążącej Chińską Akademię Nauk Społecznych z wydziałami prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego. Współpraca z Chińską Akademią Nauk Społecznych została nawiązana podczas udziału delegacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w IV Chińsko-Polskim Seminarium Prawa Porównawczego pod tytułem The Theory and Practice of Contract Law w kwietniu 2019r. Członkami delegacji, reprezentującymi WPiA Uniwersytetu Śląskiego byli wówczas: prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, dr Anna Lichosik i dr Małgorzata Pohl-Michałek (więcej informacji na stronie: https://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/galeria/12743-iv-chinsko-polskie-seminarium-prawa-porownawczego-w-china-academy-of-social-sciences-cass-w-pekinie )

Zapraszamy przy tej okazji kolejnych studentów Wydziału Prawa i Administracji UŚ do zainteresowania się językiem, kulturą i prawem Państwa Środka, co na naszym Wydziale jest możliwe w związku z aktywną działalnością studentów z Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego UŚ oraz pracowników WPiA UŚ, dotyczącą prawa chińskiego. Wsparcie ze strony chińskich akademików gwarantują liczne kontakty i umowy z chińskimi uniwersytetami i instytucjami, jak np. czterostronna umowa CASS, UW, UJ i UŚ.

    W październiku odbędzie się spotkanie na WPiA UŚ studentów zainteresowanych problematyką chińską, które poprowadzi prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk (opiekun Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego ze strony WPiA UŚ, pełnomocnik Dziekana WPiA UŚ ds. współpracy międzynarodowej), dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz (dyrektor Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej) oraz Jakub Zwierzchowski (reprezentujący wspomniane Koło Naukowe, stypendysta NAWA, również były student Beijing Foreign Studies University – BFSU). Termin spotkania zostanie wkrótce ogłoszony na stronie WPiA UŚ.

Już dziś wszystkich zainteresowanych zapraszamy! Warto!

Zapisy na język chiński z elementami prawa trwają!