• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

W dniach 13 – 15 września 2019 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego miał zaszczyt gościć członków Europejskiej Grupy ds. Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Groupe européen de droit international privé/European Group for Private International Law, GEDIP/EGPIL). Okazję ku temu stanowiło posiedzenie Grupy zorganizowane na zaproszenie jednego z jej członków, dr. hab. Macieja Szpunara, prof. UŚ.

Powstała w 1991 r. Europejska Grupa ds. Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Groupe européen de droit international privé/European Group for Private International Law, nazwa skrócona GEDIP/EGPIL, https://www.gedip-egpil.eu/) zrzesza najznakomitszych przedstawicieli nauki prawa, którzy wywodzą się z ośrodków akademickich z wielu państw europejskich. Głównym celem Grupy jest analiza wpływów integracji europejskiej na uregulowania z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. 

Każdego roku, na zaproszenie jednego ze swych członków, Grupa odbywa kilkudniowe posiedzenie poświęcone najbardziej aktualnym wyzwaniom prawa prywatnego międzynarodowego.

W dniach 13 – 15 września, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego miał zaszczyt objęcia roli gospodarza i goszczenia członków GEDIP. Okazję ku temu stanowiło posiedzenie Grupy zorganizowane na zaproszenie jednego z jej członków, dr hab. Macieja Szpunara, prof. UŚ.

(na fotografii: dr hab. Maciej Szpunar i prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek wśród członków Europejskiej Grupy ds. Prawa Prywatnego Międzynarodowego)

[ZDJĘCIA: M. Szpunar greeting GEDIP members; W. Popiołek greeting GEDIP members]

Dzięki przywilejowi, z którego korzysta gospodarz posiedzenia, do udziału w obradach Grupy zaproszeni zostali członkowie Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego – prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek i dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska. Dodatkowo, do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali Michael Wilderspin i Andreas Stein z Komisji Europejskiej.

Posiedzenia GEDIP śledzone są z ogromnym zainteresowaniem nie tylko przez naukę prawa. Uważnie przyglądają się im również praktycy. Dokonania Grupy nierzadko są impulsem dla działań legislacyjnych podejmowanych na poziomie krajowym i ponadnarodowym – opinie i projekty aktów prawnych wykorzystywane są między innymi w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej.

Owocem posiedzenia jest opracowana i przyjęta przez Grupę propozycja rozporządzenia dotyczącego jurysdykcji, prawa właściwego i uznawania w dziedzinie rozwodu (fr. ‘Proposition de règlement relatif à la compétence, la loi applicable et la reconnaissance en matière de divorce’). Ten przełomowy instrument prawny stanowić ma przede wszystkim odpowiedź na wyzwania, które przed prawem międzynarodowym stawiają procesy migracyjne i konieczność uwzględnia rozwiązań nieznanych prawodawstwom europejskim (np. rozwód jednostronny, instytucje prawa rodzinnego podlegające prawu religijnemu). Propozycja ta została przyjęta w dniu 14 września 2019 r. i – podobnie jak miało to miejsce w przypadku dokumentów dotychczas wypracowanych przez Grupę – będzie od dziś nieodzownie przywodziła na myśl wspomnienia posiedzenia, które odbyło się w murach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Pokłosiem posiedzenia jest także wystosowany przez Grupę dokument zatytułowany ‘Rekomendacja dotycząca wspierania i rozwoju współpracy międzynarodowej z zakresu stanu cywilnego’ (fr. ‘Recommandation concernant le maintien et le développement de la coopération internationale en matière d’état civil’).

Wspomniane dokumenty niebawem dostępne będą na stronie Grupy. Nie omieszkamy poinformować o ich opublikowaniu na stronie Wydziału.

Katowice stały się także miejscem, w którym padły deklaracje co do dalszych kierunków prac Grupy. Nadal kontynuowane będą prace nad kodyfikacją części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego. Prowadzone będą także dalsze działania zmierzające do uregulowania kolizyjnoprawnej problematyki praw rzeczowych. Podjęto także decyzję o powołaniu grupy roboczej, której powierzone zostanie zadanie opracowania projektu instrumentu z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, który dotyczyć będzie odpowiedzialności przedsiębiorstw za naruszenia praw człowieka i szkody w środowisku naturalnym.

GEDIP group photo

W katowickim posiedzeniu udział wzięli, między innymi, (na fotografii, od prawej, ostatni rząd), Jürgen Basedow, Wojciech Popiołek (WPiA UŚ), Hans van Loon, Etienne Pataut, Maciej Szpunar, Krzysztof Pacuła (obsługa techniczna posiedzenia),

(środkowy rząd, od prawej): Francisco J. Garcimartín Alférez, Marie Dechamps (protokolantka), Julie Mary (protokolantka), Peter Arnt Nielsen, Gustaf Möller, Andreas Stein (Komisja Europejska), Fabienne Jault-Seseke, Johan Meeusen, Marc Fallon, Monika Jagielska (WPiA UŚ),

(przedni rząd, od prawej): Christian Kohler, Paul Lagarde, Patrick Kinsch, Trevor Hartley, Cristina González Beilfuss, Michael Bogdan, Catherine Kessedjian, Stefania Bariatti, Andrea Giardina, Monika Pauknerová, Giuditta Cordero-Moss, Fausto Pocar, Andrea Bonomi.

W Popiolek greeting GEDIP members

M Szpunar greeting GEDIP members