Zmiana rozmiaru tekstu:

Z radością informujemy, że absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - dr Krzysztof Pacuła został nagrodzony Dyplomem Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego w trakcie tegorocznej edycji szkoły letniej poświęconej prawu prywatnemu międzynarodowemu.

Dyplomem nagradzanych jest zazwyczaj co najwyżej jeden lub dwóch kandydatów w danym okresie egzaminacyjnym. Procedura egzaminacyjna ma niezwykle selektywny charakter a - jak przyznaje sama Akademia - od kandydatów wymaga się wysoce specjalistycznej wiedzy tak z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego jak i prawa międzynarodowego publicznego.

Sam Dyplom przyznawany jest od blisko siedemdziesięciu lat a wśród osób nim uhonorowanych są najwybitniejsi przedstawiciele nauki prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, między innymi, profesorowie J.H.H. Weiler (1977), P. Mengozzi (1964), B. Audit (1970) czy C. Gonzalez Beilfuss (1994). Dr Pacuła jest drugim w historii laureatem z Polski.

Więcej informacji dotyczących procedury egzaminacyjnej i samego Dyplomu oraz osób nim nagrodzonych znajduje się na stronie internetowej Haskiej Akademii Praw Międzynarodowego: https://www.hagueacademy.nl