Zmiana rozmiaru tekstu:

Informujemy, że praca habilitacyjna Pani dr hab. Agnieszki Bielskiej-Brodziak, zatytułowana „Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni prawa” została nagrodzona drugim miejscem w konkursie na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych.

Konkurs zorganizował Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, a monografia powstała w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu pt. „Możliwości, wymogi i ograniczenia prawidłowego funkcjonowania historii legislacyjnej aktu prawnego jako narzędzia interpretacyjnego”.

Serdecznie gratulujemy!

 20190512 162920 2