• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

W czwartek 16 maja 2019 roku z wizytą na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach przebywał prof. Mingzhe Zhu – przedstawiciel China University of Political Science and Law (CUPL), wiodącego ośrodka akademickiego w Chinach. Plan wizyty Gościa obejmował także spotkanie z władzami Uniwersytetu Śląskiego. W rektoracie uczelni delegata podjął prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek. W spotkaniu tym ze strony WPiA UŚ wzięli udział: prof. dr Ewa Rott-Pietrzyk, pełnomocnik Dziekana WPiA UŚ ds. współpracy międzynarodowej, dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz, dyrektor Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej, adw. Magdalena Stryja, Kierownik Dziekanatu WPiA UŚ, rzecznik prasowy WPiA UŚ, oraz dr. Małgorzata Pohl-Michałek. W spotkaniu uczestniczyła także dr. Agnieszka Tambor, Kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej.

Na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbyło się następnie spotkanie delegata z przedstawicielami władz dziekańskich. Gościa podejmował vice-Dziekan dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior. Wizyta stanowiła okazję do rozmów na temat rozwoju współpracy i zawarcia umowy dotyczącej m.in. wymiany akademickiej, realizacji wspólnych projektów oraz badań naukowych. Prof. Mingzhe Zhu wziął również udział seminarium „New legal philosophy for the climate governance” poświęconym m.in. zmianom klimatycznym.

Rozmowy na temat współpracy z China University of Political Science and Law podjęte zostały w kwietniu 2019 roku w trakcie pobytu reprezentantów Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Pekinie. Wizyta związana była z udziałem polskiej delegacji w IV Chińsko-Polskim Seminarium Prawa Porównawczego oraz w spotkaniach z władzami pekińskich uczelni. Uniwersytet Śląski reprezentowały wówczas: prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, działająca jako pełnomocnik dziekana WPiA ds. współpracy międzynarodowej, dr Anna Lichosik oraz dr Małgorzata Pohl-Michałek.

Efektem rozmów ma być zawarcie umowy bilateralnej między Uniwersytetem Śląskim a China University of Political Science and Law (CUPL). Plany sformalizowania współpracy z nowymi chińskimi partnerami dotyczą także Instytutu Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (China Academy of Social Sciences – CASS) w Pekinie – gospodarza IV Chińsko-Polskiego Seminarium Prawa Porównawczego. W tym przypadku katowicka uczelnia nawiąże wielostronną współpracę – zarówno z CASS, jak i Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Warszawskim.

 

Po oficjalnej uroczystości powitalnej w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego, Pana Profesora Zhu Mingze przyjął w murach Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Pan Prodziekan dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior, reprezentując tym samym władze dziekańskie w zastępstwie Dziekana Wydziału prof. dr hab. Czesława Martysz.

Po oficjalnej części powitalnej w sali posiedzeń Rady Wydziału odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe prowadzone Pani Prof. dr hab. Ewa Rott–Pietrzyk. Z następującym programem i wystąpieniami:

 1. Professor ZHU Mingzhe, - “New legal philosophy for the climate governance”
 2. adw. Magdalena Stryja – “COP 24 in Katowice - new fields of cooperation for the Silesia region”
 3. dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, mgr Konrad Kobyliński, mgr Marlena Drapalska, mgr Marek Suska – “Young scientists from the Faculty of Law and Administration in the face of the challenges of the climate crisis - impressions after COP 24”
 4. mgr Dagmara Lukosek, mgr Małgorzata Piekarska - "Public private partnership in waste managment"

W międzynarodowym seminarium z ramienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyli:

 1. Professor Ewa Rott – Pietrzyk – The Dean’s Proxy for International Cooperation; Director of the Research Group on Asian Legal Systems; Patron of the Interfaculty Students Science Club for Chinese Culture and Law at the Faculty of Law and Administration; Department of Civil Law and Private International Law;
 2. Professor Rafał Blicharz – Director of the Department of Public Economic Law; Director of the School of Chinese Law and Culture, Deputy Director of the Research Group on Asian Legal Systems, Faulty of Law and Administration;
 3. adw. Magdalena Stryja – Spokesperson for the Faculty of Law and Administration, the University of Silesia, Barrister, Katowice Bar Association, Head of the Science and Development Committee at the Katowice Bar Association;
 4. Professor Zygmunt Tobor - Dean of the Faculty of Law and Administration, the University of Silesia: 2005-2012; Director of Department of Theory and Philosophy of Law;
 5. Professor Agnieszka Bielska-Brodziak - Department of Theory and Philosophy of Law, Director of Studies for Law Programme, Faculty of Law and Administration;
 6. Professor Katarzyna Pokryszka, Department of Public Economic Law, Faculty of Law and Administration;
 7. Malgorzata Pohl-Michałek, PhD (of the University of Silesia and Osnabrück University, cotutelle) - the coach of the University of Silesia Team both for Willem C. Vis East International Commercial Arbitration Moot Court 2019 (Hong Kong) and for Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court in Vienna (2014-2018), Department of Civil Law and Private International Law, Faculty of Law and Administration;
 8. Aneta Pająk, PhD candidate, the Administrative Director of the School of Chinese Law and Culture, Department of Civil Law and Private International Law, Faculty of Law and Administration;
 9. Marlena Drapalska-Grochowicz, PhD candidate - Department of Theory and Philosophy of Law, Faculty of Law and Administration;
 10. Konrad Kobyliński, PhD candidate - Department of Theory and Philosophy of Law, Faculty of Law and Administration;
 11. Dagmara Lukosek, PhD candidate - Department of Public Economic Law, Faculty of Law and Administration;
 12. Małgorzata Piekarska, PhD candidate - Department of Mining Law and Environmental Protection Law, Faculty of Law and Administration;
 13. Marek Suska, PhD candidate - Department of Theory and Philosophy of Law, Faculty of Law and Administration;
 14. Weronika Adamczak - the representative of the Interfaculty Students Science Club for Chinese Culture and Law at the Faculty of Philology (English Philology with Chinese specialization), the University of Silesia;
 15. Bartosz Koziołek - the representative of the Interfaculty Students Science Club for Chinese Culture and Law at the Faculty of Law and Administration, the University of Silesia.

Wizyta Pana Profesora Mingze Zhu była zapowiedzią niezwykle cennej, wyjątkowej oraz obiecującej współpracy międzynarodowej, która jest kolejną odsłoną zapoczątkowanych przez Panią Prof. dr hab. Ewę Rott – Pietrzyk oraz Pana prof. dr hab. Rafała Blicharza  kontaktów naukowych i badawczych z najlepszymi ośrodkami naukowymi Chińskiej Republiki Ludowej.

Zdjęcia wykonała Julia Agnieszka Szymala