• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Mamy zaszczyt poinformować, iż studentki Panie Olga Marcinkowska i Agata Zwolankiewicz oraz student Pan Alexander Martin Juranek zostali Laureatkami XI Edycji Konkursu Wyróżnień Jego Magnificencji, Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Panie Agata oraz Olga są seminarzystkami Pani prof. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Wyróżnienie zostało przyznane za pięcioletnią działalność studentek na Wydziale. Pragniemy przypomnieć o szczególnie spektakularnym sukcesie, który Panie Agata i Olga odniosły w Hongkongu w kwietniu tego roku.

Studentki zrealizowały projekt w ramach grantu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z najlepszych 3.0” na realizację programu „Team Silesia East – podnoszenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego przez zespół studentów WPiA UŚ poprzez udział w międzynarodowych konkursach i turniejach”. Uzyskanie grantu stanowi sukces sam w sobie, bowiem zespół z WPiA UŚ składający się z Pań Olgi Marcinkowskiej oraz Agaty Zwolankiewicz oraz opiekuna naukowego projektu - Pani dr Małgorzaty Pohl-Michałek, jako pierwszy zespół z Uniwersytetu Śląskiego otrzymał finansowanie w owej inicjatywie. Wysokość przyznanego grantu wynosi 153 292,65 zł.

Drużyna Vis Moot Team Silesia awansowała do rund finałowych w międzynarodowym konkursie arbitrażowym „The16th Willem C. Vis East International Commercial Arbitration Moot Court”, w którym brało udział 137 drużyn z całego świata. Co więcej, zespół składający się z dwóch studentek znalazł się nie tylko w gronie 32 najlepszych uniwersytetów, ale w klasyfikacji generalnej uplasował się na 19 miejscu co oznacza, że pokonał 118 drużyn z całego świata!

Ponadto, Pani Agata Zwolankiewicz została wyróżniona w kategorii indywidualnej dla dziesięciu procent najlepszych mówców- "Honourable Mention for Best Oral Advocate".

 

Pan Alexander jest seminarzystą Pana prof. zw. dra hab. Wojciecha Popiołka w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Wyróżnienie zostało przyznane w związku z dotychczasową działalnością naukową Pana Alexandra, której początki sięgają 2015 r. Od tego czasu, Laureat uczestniczył w ponad 25. konferencjach i seminariach naukowych o charakterze ogólnopolskim lub międzynarodowym, na wszystkich niemal jako aktywny uczestnik lub współorganizator. Był także organizatorem wielu spotkań warsztatowych z przedstawicielami praktyki - Komisji Europejskiej, Sądu Najwyższego, samorządów prawniczych. Jest autorem publikacji zarówno o charakterze naukowym w punktowanych czasopismach prawniczych, jak też o charakterze popularnonaukowym. Wieloletni beneficjent Stypendium Rektora dla Najlepszego Studenta. Uczestnik kilku projektów naukowych. Sprawował funkcję przewodniczącego projektu badawczego w zakresie klinicznych problemów prawa prywatnego międzynarodowego, którego wyniki zostały przedstawione w trakcie kilku ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Od 2016 r. sprawował funkcję Pełnomocnika prof. dra hab. dr h.c. Maksymiliana Pazdana w Radzie Głównej FUPP w Warszawie. Od 2017 r. piastuje funkcję Przewodniczącego KN Prawa Cywilnego przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, a od 2018 r. również Przewodniczącego Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UŚ. Był najpierw recenzentem, a później także współautorem pierwszego Kodeksu Etyki Studenckiej UŚ. W związku ze współorganizacją konferencji naukowych z ramienia Polskiej Akademii Nauk wraz z Uniwersytetem Cambridge, Papieską Akademią Nauk czy Ambasadą Republiki Francuskiej otrzymał trzykrotnie listy gratulacyjne JM Rektora oraz Dziekana WPiA UŚ.

Dzięki przygotowanej pracy konkursowej był także rezydentem w Wydziale Europejskiego Prawa Cywilnego w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. Od 2018 r. roku sprawuje dodatkowo funkcję of counsel’a w Komisji Legislacyjnej URSS UŚ w związku z reformą szkolnictwa wyższego, a wcześniej także członka stałego Komisji Prawnej oraz Komisji ds. Etyki. Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji od 2016 r.

Ostatnią aktywnością Pana Alexandra jest organizacja posiedzenia naukowego w ramach Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, którego prelegentem będzie prof. dr hab. dr h.c. Ewa Łętowska.

Serdecznie gratulujemy!

60855044 2611017678927891 7114502094760968192 n

 

17632237 10209424148223430 8110097091983905985 o