• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

W Instytucie Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (China Academy of Social Sciences - CASS) w Pekinie 25 kwietnia 2019 roku odbyło się IV Chińsko-Polskie Seminarium Prawa Porównawczego (4th Sino-Polish Seminar on Comparative Law). Seminarium to obejmowało zagadnienia prawa umów, ujęte pod tytułem: The Theory and Practice of Contract Law. Delegacja Wydziału Prawa i Administracji wzięła udział w VI Seminarium na zaproszenie władz wydziałów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz działającego przy UW Polskiego Centrum Prawa i Gospodarki Chin (Polish Research Centre for Law and Economy of China).

W seminarium tym oprócz uczonych z CASS wzięli udział profesorowie następujących pekińskich uniwersytetów: Tsinghua University, China University of Political Science and Law oraz University of International Business and Economics. Polskę reprezentowali akademicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Delegacji polskiej przewodniczyli dziekani: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielońskiego - prof. Jerzy Pisuliński i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - prof. Toamsz Giaro oraz prof. Ewa Rott-Pietrzyk (jako pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). W skład delegacji z WPiA UŚ weszły nadto: dr. Anna Lichosik i dr. Małgorzata Pohl-Michałek.

Następnego dnia, 26 kwietnia 2019 roku, w siedzibie Instytutu Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) w Pekinie doszło do spotkania polskiej delegacji z organizatorami konferencji, poświęconego dalszym kierunkom wzajemnej współpracy, do której został właśnie włączony Uniwersytet Śląski w Katowicach. Intencją stron jest dołączenie naszego Uniwersytetu do wielostronnej umowy, którą związane są: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Chińska Akademia Nauk Społecznych (CASS) w zakresie działań wydziałów prawa uniwersytetów ze strony polskiej i Wydziału Prawa CASS, który na spotkaniu reprezentował m.in. prof. MO Jihong (Dyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego CASS), prof. XIE Hongfei (Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, CASS), prof. Prof. XIE Zengyi (Kierownik Katedry Administracji i Spraw Zagranicznych).

Tego samego dnia odbyło się także spotkanie delegacji polskiej z władzami i przedstawicielami China University of Political Science and Law – CUPL, m.in. z prof. LIU Fei (Chinese Co-Dean, China-EU School of Law), prof. ZHU Weiyi (College of Comparative Law), Associate Prof. ZHU Mingzhe (College of Comparative Law). W czasie tego spotkania zaproponowano delegacji z Wydziału Prawa i Administracji UŚ nawiązanie współpracy z tym znaczącym w Chinach ośrodkiem akademickim. W planach jest także zawarcie umowy bilateralnej między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a China University of Political Science and Law w zakresie działalności dotyczącej prawa.

Kolejnego dnia, 27 kwietnia 2019 roku, odbyły się spotkania z przedstawicielami dotychczasowego pekińskiego partnera Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, tj. Beijing Foreign Studies University (BFSU), tj. Dziekanami School of Law, tj. z prof. Wan Meng’iem i prof. Dong Yan’em ze oraz Kierowniczką Katedry Języka Polskiego prof. Li Yinan. Na spotkaniach tych omówiono dalsze etapy wzajemnej współpracy, m.in. finalizację wydania w Pekinie trzyjęzycznej (polsko-angielsko-chińskiej) książki pt. Legislative guide to investment in Poland, red. Wan Meng, Rafał Blicharz, Ewa Rott-Pietrzyk oraz przygotowanie wspólnego projektu naukowego prawników łącznie z filologami ze strony Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z jednej strony i Beijing Foreign Studies University z drugiej. W spotkaniu z władzami School of Law BFSU uczestniczył także ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, jako przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr. Piotr Grzebyk, reprezentujący Uniwersytet Warszawski oraz Centrum Prawa i Gospodarki Chin UW. Z kolei w spotkaniu w Katedrze Języka Polskiego BFSU wzięli również udział studenci Wydziału Prawa i Administracji UŚ: Weronika Żebrowska, Paweł Wowra oraz Jakub Zwierzchowski, studiujący obecnie na Beijing Foreign Studies University chińskie prawo oraz język chiński.

8 polscy i chinscy uczestnicy w rozmowach o przyszlej wspolpracy

1 temat konferencji

Program IV seminarium chińsko-polskiego, 25 kwietnia 2019 roku:

09:00-09:30  Opening Ceremony

 Chairperson: Dr. Chen Guoping, Deputy Director of Institute of Law, CASS

 Speakers:

1: Prof. Tomasz Giaro, Dean of Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

2:Prof. Jerzy Pisuliński, Dean of Faculty of Law, Jagiellonian University

3: Prof. Chen Su, CASS Member and Director of Institute of Law, CASS

09:45-12:00  Session One  Status and Principles of Contract Law

Chinese Moderator: Prof. Mo Jihong, Director of Institute of International Law, CASS

Polish Moderator: Prof. Jerzy Pisuliński,Dean of Faculty of Law, Jagiellonian University 

Speaker 1: Prof. Li Yongjun, China University of Political Science and Law

Topic: The Structure of Contract in the External and Internal System of Civil Law

 Speaker 2: Prof. Tomasz Giaro, Dean of Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

Topic: Freedom of Contract in its Political Context

Speaker 3: Prof. Han Shiyuan, Tsinghua University

Topic: Development of Contract Law by the Supreme People's Court of the PRC

Speaker 4: Prof. Xie Hongfei, Institute of Law, CASS

Topic: The Integration of Civil and Commercial Issues in the Section of Contract in Chinese Civil Code

Speaker 5: Prof. Yi Jun, China University of Political Science and Law

Topic:On the Contextual Relationships of Basic Principles in the Contract Law in China

Comments and Discussion

   

13:30-15:20    Session Two The Perfection of the Contract Law Rules

Chinese Moderator: Prof.Xie Hongfei, Institute of Law, CASS

Polish Moderator: Prof. Tomasz Giaro, Dean of Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

Speaker 1: Prof. Franciszek Longchamps de BerierProfessor of Jagiellonian University 

Topic: Contract and Planning. Civil Law Tradition on Expectations of Contracting Parties

Speaker 2: Prof. Su Haopeng, University of International Business and Economics

Topic: Rules on How Standard Terms Entering into a Contract

Speaker 3: Prof. Jerzy Pisuliński, Dean of Faculty of Law, Jagiellonian University

Topic: Adaptation of Contracts to New Circumstances

Speaker 4: Prof. Zhu Guangxin, Institute of Law, CASS

Topic:Legislative Improvement of China’s Remedy System for Breach of Contract

Speaker 5: Prof. Ewa Rott-Pietrzyk, University of Silesia in Katowice

Topic: The Significance of Trust and Reasonable Expectations in Contracts

 ※  Comments and Discussion

 

15:30-17:20    Session Three  Relationships Between Contract Law 

and Other Laws

Chinese Moderator: Prof. Zhu Guangxin, Institute of Law, CASS

Polish Moderator: Prof. Franciszek Longchamps de BerierProfessor of Jagiellonian University 

Speaker 1: Associate Prof. Piotr Grzebyk,Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

Topic: Freedom of Contract and a Personal Scope of Labour Laws

Speaker 2: Assistant Prof. Małgorzata Pohl-Michałek,University of Silesia in Katowice

Topic: The Impact of the Article 95 CISG State Reservation–Case Study        

Speaker 3: Dr. Maximilian Piekut, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

Topic: Legal Nature of Emissions Allowances Trading

Speaker 4: Assistant prof. Anna Helena Lichosik, University of Silesia in Katowice

Topic: Bitcoin Legal Classification in Polish Law

Speaker 5: Assistant prof. Michał Kućka, Jagiellonian University

Topic: Bitcoin as an Object of Performance. Polish Private Law Perspective

 ※Comments and Discussion

 

17:20-17:40    Closing Ceremony

 Chairperson: Prof. Xie Zengyi, Director of Department of Research Coordination and International Cooperation, Institute of Law, CASS

Speakers:

1: Prof. Franciszek Longchamps de BerierProfessor of Jagiellonian University 

2: Associate Prof. Piotr Grzebyk,Head of the Polish Research Centre for Law and Economy of China, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

3: Prof. Mo Jihong, Director of Institute of International Law, CASS

4: Prof. Zhou Hanhua, Deputy Director of Institute of Law, CASS