Zmiana rozmiaru tekstu:

W dniu 4 marca 2019 r. Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan prof. dr hab. Piotr Gliński podpisał akty powołania Państwa na arbitrów Komisji Prawa Autorskiego IX kadencji. Wśród członków Komisji znalazła się Pani dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn. Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie składu Komisji Prawa Autorskiego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stronie http://bip.mkidn.gov.pl/media/dziennik_urzedowy/p%2016_2019.pdf