• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

W dniu 4 marca 2019 r. Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan prof. dr hab. Piotr Gliński podpisał akty powołania Państwa na arbitrów Komisji Prawa Autorskiego IX kadencji. Wśród członków Komisji znalazła się Pani dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn. Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie składu Komisji Prawa Autorskiego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stronie http://bip.mkidn.gov.pl/media/dziennik_urzedowy/p%2016_2019.pdf