Zmiana rozmiaru tekstu:

Troje studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Jakub Zwierzchowski, Weronika Żebrowska oraz Paweł Wowra, podjęło w semestrze letnim 2018/19 studia na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych (Beijing Foreign Studies University – BFSU), gdzie zgłębiają wiedzę z zakresu języka i prawa chińskiego. Studenci spędzą w Chinach także kolejny semestr, jako stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, gdzie będą realizować zaakceptowane przez NAWA programy badawcze. Dzięki wyjazdowi do Chin, studenci aktywnie uczestniczą w rozwijaniu i pogłębianiu współpracy Uniwesytetu Śląskiego z ośrodkami akademickimi z Państwa Środka. Nauka oraz udział we wspólnych projektach z chińskimi studentami pozwala na zacieśnianie polsko-chińskich relacji naukowych. Studenci są aktywnymi członkami Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury i Prawa Chińskiego, pozostającego pod opieką prof. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk ze strony WPiA UŚ.

IMG 3479