Zmiana rozmiaru tekstu:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŚ Pan Marek Szczygieł zdobył wyróżnienie w konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę doktorską poświęconą ochronie konsumentów.

Nagrodzona praca zatytułowana "Niedozwolone postanowienia umowne we wzorcach umów kompleksowych", została napisana pod kierunkiem Pani dr hab. prof. UŚ Moniki Jagielskiej.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 27 marca 2019 r. w Centrum Konferencyjnym UOKiK w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy!