• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo,

z wielką radością pragniemy poinformować, że po raz kolejny Drużyna Vis Moot Team Silesia z WPiA UŚ odniosła sukces na międzynarodowym konkursie „the 4th Fox Williams Pre-Moot in association with Charted Institute of Arbitrators” w Londynie, znajdując się w gronie Finalistów Konkursu wraz z Uniwersytetem im. M. Łomonosowa w Moskwie, Uniwersytetem Berneńskim w Szwajcarii oraz Uniwersytetem w Cambridge.

Wydział Prawa i Administracji UŚ reprezentowały Panie: Olga Marcinkowska i Agata Zwolankiewicz. Trenowaniem Drużyny zajmuje się dr Małgorzata Pohl-Michałek. Trenerem pomocniczym jest Pani Natalia Otlinger, absolwentka WPiA UŚ.

Konkurs dotyczący międzynarodowego arbitrażu handlowego "the 4th Fox Williams Pre-Moot in association with Charted Institute of Arbitrators" odbywał się od 2-3 marca 2019 r. w siedzibie Charted Institute of Arbitrators w Londynie oraz w londyńskiej kancelarii Fox Williams. Był to jeden z wielu międzynarodowych turniejów poprzedzających Finał Konkursu "The Annual Willem C. Vis East International Arbitration Moot Competition" w Hongkongu. Na turnieju w Londynie wystąpiło łącznie szesnaście reprezentacji z dziesięciu krajów: z Wielkiej Brytanii (siedem reprezentacji), oraz Austrii, Danii, Francji, Japonii, Niemiec, Polski, Rosji, Słowenii i Szwajcarii.

Pragniemy przypomnieć, że nie jest to pierwszy, tegoroczny sukces Drużyny: https://www.wpia.us.edu.pl/aktualnosci/sukcesy/12213-i-miejsce-druzyny-wpia-us-na-miedzynarodowym-konkursie-v-brno-pre-moot.

Więcej informacji o konkursie Vis Moot, Drużynie Vis Moot Team Silesia i sukcesach reprezentacji naszego Wydziału zapraszamy do zakładki: http://www.wpia.us.edu.pl/willem-c-vis-moot-na-wpia-us-willem-c-vis-moot-at-the-faculty-of-law-uswillem-c-vis-moot-at-the-faculty-of-law-us

Udział w konkursach realizowany jest w ramach programu oraz grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z najlepszych 3.0” na realizację programu „Team Silesia East – podnoszenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego przez zespół studentów WPiA UŚ poprzez udział w międzynarodowych konkursach i turniejach”, którego kierownikiem jest dr Małgorzata Pohl-Michałek.

532530468 n