Zmiana rozmiaru tekstu:

Z przyjemnością informujemy, że praca magisterska absolwentki stacjonarnego prawa Agnieszki Warmuzińskiej  pt. "Prawo mody w świetle prawa własności intelektualnej", napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Kowalskiego, uzyskała wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XVI edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, organizowanego corocznie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.