Zmiana rozmiaru tekstu:

Dr hab. Monika Jagielska uzyskała stypendium w konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Programie im. Bekkera. Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej polskich naukowców, realizacja projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowej współpracy poprzez sfinansowanie pobytu w uznanych zespołach naukowych. Dzięki uzyskanemu grantowi laureatka będzie prowadzić trzymiesięczne badania naukowe nad ochroną konsumenta w dobie rewolucji cyfrowej w Instytucie Prawa Europejskiego w Niemczech.