• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Dr hab. Monika Jagielska uzyskała stypendium w konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Programie im. Bekkera. Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej polskich naukowców, realizacja projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy i nawiązanie długofalowej współpracy poprzez sfinansowanie pobytu w uznanych zespołach naukowych. Dzięki uzyskanemu grantowi laureatka będzie prowadzić trzymiesięczne badania naukowe nad ochroną konsumenta w dobie rewolucji cyfrowej w Instytucie Prawa Europejskiego w Niemczech.