Zmiana rozmiaru tekstu:

Od 1 listopada 2018 na WPiA UŚ rozpoczyna się realizacja projektu CEPIL - Cross-border litigation in Central-Europe: EU private international law before national courts, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w programie Sprawiedliwość.

Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowego konsorcjum w którego skład wchodzi 7 instytucji szkolnictwa wyższego. Koordynatorem Konsorcjum jest Uniwersytet Szeged, Węgry. Celem projektu jest zbadanie funkcjonowania regulacji europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego w przestrzeni prawnej Europy Środkowej. Poprzez badania teoretyczne, aktowe, analizę spraw oraz wywiady z praktykami dokonana będzie analiza efektywności regulacji prawnych EU z zakresu PPM.

 Informacje szczegółowe:

 Program: Justice (Sprawiedliwość)

Jednostka finansująca: Komisja Europejska

Nr umowy grantowej: 800789

Okres realizacji: 1.11.2018-31.10.2020

Rola Uniwersytetu Śląskiego w projekcie: partner (beneficjent)

Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska

Jednostka realizująca projekt: Wydział Prawa i Administracji

Budżet projektu dla UŚ: 43 554,30 EUR

Charakter projektu: badawczy