Zmiana rozmiaru tekstu:

Pani prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic została powołana 5 listopada 2018 r. przez przez Ministra Finansów do pełnienia funkcji Przewodniczącej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego. Kadencja trwa 4 lata.
Serdecznie gratulujemy.