Zmiana rozmiaru tekstu:

Dr hab. Marlena Jankowska Augustyn ekspertem Komisji Europejskiej w grupie ds. odpowiedzialności prawnej i nowych technologii. 

Do zadań grupy ds. odpowiedzialności prawnej i nowych technologii należy rewizja obecnego stanu prawnego w Europie w zakresie odpowiedzialności prawnej związanej z użyciem nowych technologii w realnym świecie jak też w środowisku cyfrowym, w tym: dronów, autonomicznych samochodów, sztucznej inteligencji i robotyki, blockchain. W rezultacie podjętych prac w połowie przyszłego roku powstanie ekspertyza prawna.