Drukuj
Kategoria: Archiwalne Sukcesy WPIA
Zmiana rozmiaru tekstu:

Dr hab. prof. UŚ Maciej Szpunar z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego został wybrany nowym pierwszym rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu.

Do jego zadań należeć będzie m.in. organizacja pracy rzeczników generalnych, którzy wspierają pracę sędziów TSUE, przedstawiając m.in. w sposób bezstronny i niezależny opinie prawne dotyczące spraw rozpatrywanych przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Decyzja została podjęta po otrzymaniu opinii wszystkich rzeczników generalnych, do grona których dr hab. prof. UŚ Maciej Szpunar należy od października 2013 roku. Funkcję tę będzie pełnić przez trzy lata.