Zmiana rozmiaru tekstu:

Mamy zaszczyt poinformować, że studentki WPiA UŚ, Panie Olga Marcinkowska oraz Agata Zwolankiewicz (seminarzystki w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego), zostały beneficjentami programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z najlepszych 3.0” na realizację programu „Team Silesia East – podnoszenie wiedzy oraz kompetencji z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego przez zespół studentów WPiA UŚ poprzez udział w międzynarodowych konkursach i turniejach”. Kierownikiem grantu jest p. mgr Małgorzata Pohl z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.Wysokość przyznanego grantu wynosi 153 292,65 zł.

Panie Olga i Agata po raz pierwszy w historii Wydziału będą reprezentować Drużynę Vis Moot Team Silesia we wschodniej edycji Konkursu Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition w Hongkongu. Trenerem zespołu jest p. mgr Małgorzata Pohl.

Pragniemy przypomnieć, iż Panie Olga i Agata wielokrotnie reprezentowały UŚ w konkursach z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego, zdobywając liczne nagrody. W 24 Edycji Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition, Drużyna zajęła I miejsce w Brnie oraz Warszawie. W 25 Edycji Drużyna zajęła II miejsce w Warszawie, natomiast Pani Agata Zwolankiewicz zajęła I miejsce w Brnie oraz II miejsce w Warszawie w kategorii najlepszego mówcy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Informacja na stronie MNiSW:

https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_08/55491687eaa964c006ce391c8a6348b3.pdf

Więcej o sukcesach Drużyn WPiA UŚ w Konkursach arbitrażowych (Willem C. Vis Moot) można znaleźć w zakładce:

http://www.wpia.us.edu.pl/index.php/dzialnosc-naukowa/willem-c-vis-mot/sukcesy-druzyny-wpia-us