Zmiana rozmiaru tekstu:

Z wielką radością informujemy, że mgr Wojciech Maczuch, doktorant Katedry Teorii i Filozofii Prawa, został wybrany "Doktorantem Roku Uniwersytetu Śląskiego". Tytuł ten nadano w drodze głosowania internetowego przeprowadzonego wśród całej społeczności akademickiej. Każdy pracownik, doktorant, student mógł oddać swój głos na osobę (jedną spośród wyróżnionych uprzednio w VII edycji Konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ.

Konkurs Wyróżnień Rektora jest jedną z podstawowych form promowania aktywnego studiowania, twórczych postaw oraz działań na rzecz środowiska akademickiego i społecznego.Wojciech Maczuch jako członek Samorządu Doktorantów WPiA UŚ z dużym zaangażowaniem rozwija współpracę ze środowiskami medycznymi. Dzięki jego aktywności powstała bardzo ciekawa, dająca wielkie możliwości inicjatywna - Śląska Konferencja Medyczno-Prawna. Ideą konferencji jest łączenie środowisk, budowa komunikacji i wspólna praca nad rozwiązywaniem problemów na styku prawa i medycyny. 

Ten ambitny cel przyciąga co roku ponad 300 osób zainteresowanych wydarzeniem, dostarczając dowodu, że nie tylko lekarze bywają potrzebni prawnikom, ale że prawnicy są niezbędni dla lekarzy.

Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów!!!