Zmiana rozmiaru tekstu:

Dr Marlena Jankowska wygłosiła odczyt w siedzibie ONZ w Nowym Yorku na konferencji OpenStreetMap (06-08 czerwca 2015 r.) na temat potrzeby podjęcia badań na temat ochrony autorskoprawnej map cyfrowych, po czym została zaproszona przez członków Fundacji OSM do wstąpienia w poczet członków tzw. Licensing Working Group OSM. Obecnie, dzięki uprzejmości prof. Fransa von der Dunka oraz Pani Dziekan dr Susan Poser prowadzi badania w centrum prawa kosmicznego na Uniwersytecie w Nebrasce Lincoln College of Law, które jako jedno z niewielu na świecie umożliwia podjęcie studiów w zakresie prawa kosmicznego, cybernetycznego oraz telekomunikacyjnego. Więcej informacji:

http://law.unl.edu/spacecyberlaw/

http://law.unl.edu/node/660/