Zmiana rozmiaru tekstu:

Pan Oliwier Mendala, który jest członkiem Koła Naukowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego ,,Kosmolot'', zdobył II miejsce w Konkursie na wystąpienie podczas Międzynarodowej VI Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii - nowe wyzwania, zorganizowanej przez Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Rzeszów w dniach 24-25 kwietnia 2018 roku. Pan Oliwier Mendala napisał pracę pt. ,,Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego za szkody wyrządzone na osobie''. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!