Zmiana rozmiaru tekstu:

Podczas 53. sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która była okazją do uczczenia 50. rocznicy powstania Uniwersytetu Śląskiego, a także jego działalności naukowo-dydaktycznej oraz pracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego wyróżnieni zostali pracownicy uczelni.

W gronie dwunastu naukowców wyróżnionych Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Województwa Śląskiego znaleźli się prof. dr hab. Czesław Martysz - dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski - prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej.

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznawane są osobom, które całokształtem działalności przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa.

IMG 7904 fot Julia Agnieszka Szymala IMG 7952 fot Julia Agnieszka Szymala