• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

Podczas 53. sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która była okazją do uczczenia 50. rocznicy powstania Uniwersytetu Śląskiego, a także jego działalności naukowo-dydaktycznej oraz pracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego wyróżnieni zostali pracownicy uczelni.

W gronie dwunastu naukowców wyróżnionych Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Województwa Śląskiego znaleźli się prof. dr hab. Czesław Martysz - dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski - prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej.

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznawane są osobom, które całokształtem działalności przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa.

IMG 7904 fot Julia Agnieszka Szymala IMG 7952 fot Julia Agnieszka Szymala