• Stanowisko nauczycieli akademickich
 • Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • spam
 • wazny komunikat dziekana
 • Zasady realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Akcja #UŚwspiera
 • 2019.11.18-Stanowisko Wydziału
 • moot court

  Uwaga! Wszystkie wyjazdy studentów za granicę są wstrzymane do odwołania zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Śląskiego.

 • Prawniku Ucz się chińskiego ZAPISY WKRÓTCE. bez daty
 • 3 miejsce WPIA
 • WYDZIAŁ PRAWA I AMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A
 • Granty do odwołania
Zmiana rozmiaru tekstu:

W ramach konkursu OPUS 14 zakwalifikowano projekt Pani dr hab. Marii Anny de Abgaro Zachariasiewicz pt. Współczesne kierunki zmian metodologii prawa prywatnego międzynarodowego, projekt zgłoszony przez Pana prof. dr hab. Bogdana Dolnickiego pt. Status prawny związku metropolitalnego w Polsce a metropolii we Francji. Studium porównawczoprawne oraz projekt, którego kierownikiem jest Pan dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski pt. Teoretycznoprawne podstawy prawnej ochrony zwierząt. Kompleksowe opracowanie pojęciowych, systemowych i komparatystycznych aspektów prawa ochrony zwierząt.

Z kolei w ramach konkursu PRELUDIUM 14, mgr Konrad Graczyk będzie prowadził badania zgodnie ze zgłoszonym projektem pt.  Sondergericht Kattowitz - Sąd Specjalny w Katowicach 1939-1945.

Serdecznie gratulujemy !