Zmiana rozmiaru tekstu:

W ramach konkursu OPUS 14 zakwalifikowano projekt Pani dr hab. Marii Anny de Abgaro Zachariasiewicz pt. Współczesne kierunki zmian metodologii prawa prywatnego międzynarodowego, projekt zgłoszony przez Pana prof. dr hab. Bogdana Dolnickiego pt. Status prawny związku metropolitalnego w Polsce a metropolii we Francji. Studium porównawczoprawne oraz projekt, którego kierownikiem jest Pan dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski pt. Teoretycznoprawne podstawy prawnej ochrony zwierząt. Kompleksowe opracowanie pojęciowych, systemowych i komparatystycznych aspektów prawa ochrony zwierząt.

Z kolei w ramach konkursu PRELUDIUM 14, mgr Konrad Graczyk będzie prowadził badania zgodnie ze zgłoszonym projektem pt.  Sondergericht Kattowitz - Sąd Specjalny w Katowicach 1939-1945.

Serdecznie gratulujemy !