Zmiana rozmiaru tekstu:

Szanowni Państwo,

Przypominam, że osoby odbywające praktyki zawodowe na Wydziale Prawa i Administracji powinny dopilnować, aby Promotor lub osoba, z którą prowadziły zajęcia, zgłosiła ten fakt w Sekretariacie Katedr (obecnie Biuro Ewaluacji i Kształcenia) – pok. 1.9. Dopiero taki zabieg pozwala w przyszłości rozliczyć Państwa praktyki i zaliczyć rok akademicki.