Zmiana rozmiaru tekstu:

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego nastąpiła zmiana numerów indywidualnych rachunków bankowych właściwych do wnoszenia opłat za usługi edukacyjne. Indywidualne rachunki bankowe generowane są w oparciu o nowy numeryczny kod wydziały, na którym studiuje dana osoba oraz unikatowy identyfikator osoby w USOS. Ze względu na ochronę danych osobowych odstąpiono od tworzenia numerów kont na podstawie numeru pesel. Nowe numery kont bankowych są widoczne na Państwa koncie USOSweb.